Urinlekkasje hos menn

Urininkontinens er uvanlig blant de yngste mennene, men fra 60-års alderen øker antallet tilfeller av inkontinens hos menn.

Hva er inkontinens hos menn?

Inkontinens betyr ufrivillig urinlekkasje. Tilstanden forekommer i flere ulike former avhengig av årsak:

  • Stressinkontinens: Små mengder urin kommer ved latter, hosting, nysing, løfting eller plutselig bevegelse
  • Urgeinkontinens: Behovet for vannlating oppstår brått og uten foranledning
  • Overflowinkontinens: Blæren er overfylt (tømmes ikke skikkelig) og dette fører til små og hyppige urinavganger, og lekkasje utenom vannlating
  • Refleksinkontinens: Urin begynner automatisk å dryppe når blæren blir full

Inkontinens forekommer sjelden hos yngre menn. Fra 60-65 års alderen øker antallet tilfeller på grunn av prostataplager. Hos de eldste mennene er forekomsten omtrent like høy som blant kvinner.