Styret – Nofus

Styret

Sentralstyret i Nofus:

Styreleder: Anita Hansen, miljøarbeider, Harstad

Nestleder: Geir Berge Øverland, spesialist i urologi, Lærdal

Styremedlem: Per Espen Låhne, overlege i urologi Unn Tromsø og Tønsberg

Styremedlem: Cathrine Michaelsen, spesialist i uroterapi, Oslo

Styremedlem: Nikolai Raaby Hauge, sykepleier, Andenes

Styremedlem: Sveinung Andre Skadal, miljøarbeider, Silsand

Sekretær: Tonje Hanssen, sosionom, Alta

Varamedlem: Aslak Lorentzen, Tønsberg