Stein i urinveiene

Behandling av nyrestein

Nyrestein under 5 mm avgår oftest av seg selv. Bare 20 % av alle steiner må fjernes aktivt. Nyrestein bør eller skal fjernes fordi: – — steinen gir/kan gi sterke akutte eller mer moderate kroniske smerter – nyrefunksjonen kan skades over tid pga store eller mange nyrebekkensteiner – nyrefunksjonen skades akutt av nyrestein kombinert med infeksjon og høy feber – kronisk urinveisinfeksjon uten feber holdes ved like av stein i nyrebekkenet.

Behandlingsmetoder:

Utvendig nyresteinsknusing (ESWL) ESWL står for det engelske Extracorporal Shock Wave Lithotripsy og er en rent utvendig behandling som krever lite bedøvelse. Behandlingen kan gjøres på poliklinikken. Selve nyresteinsknuseren er et apparat som produserer trykkbølger som sendes inn i kroppen (ikke laserstråler som mange tror). Nyresteinen knuses til grus som etter hvert kommer ut sammen med urinen. Flere behandlinger er ofte nødvendig før all stein er borte.

Ureteroskopi Ved ureteroskopi føres et langt rørformet instrument (ureteroskop) inn gjennom urinrørsåpningen til urinblæren og videre opp gjennom urinlederen helt til nyrebekkenet. Ureteroskopet har en arbeidskanal og optikk slik at man hele tiden på en skjerm ser det indre av urinveiene. Nyresten eller andre unormale tilstander som forsnevringer og svulster i urinveiene er oftest godt synlige. Til knusing av stein brukes i dag gjerne en tynn lasersonde, og til uthenting av steinbiter kan brukes en lang tang eller en steinkurv. Ureteroskopi brukes mest for behandling av stein i urinlederen, men også steiner i nyrebekkenet kan behandles. Behandlingen utføres oftest i spinalbedøvelse eller full narkose men kan også gjøres i lokalbedøvelse, og gjøres som dagkirurgi.

Perkutan nefroskopi med steinknusing Også her brukes et rørformet instrument, et nefroskop med arbeidkanal og optikk. Instrumentet settes inn gjennom en åpning i huden i flanken og føres inn gjennom nyren og helt til nyrebekkenet. Fordelen med det tykke nefroskopet er at større steinfragmenter kan hentes ut fra nyrebekkenet. Dermed kan selv store stener fjernes i løpet av kor tid. Den største ulempen med metoden er at det kan blø en del under behandlingen, og av og til må da inngrepet avbrytes. Det brukes full narkose eller spinalbedøvelse og pasienten trenger innlegglese på sykehus i 2-7 dager. Bare de aller største og hardeste steinene behandles i dag med perkutan nefroskopi.