Kreft i urinblæren

Blærekreft utgår fra slimhinnen på innsiden av urinblæren. I tidlige stadier finnes ofte en eller flere polyppliknende svulster. I noen tilfeller vokser slike svulster bare på overflaten av slimhinnen og kan fjernes ved en forholdsvis liten operasjon gjennom urinrøret (transuretralt). I andre tilfeller har svulsten allerede vokst dypere inn i blæreveggen når diagnosen stilles. Da må oftest hele urinblæren fjernes, og det kan nå i noen tilfeller gis effektiv cellegift i tillegg for sikrere å oppnå helbredelse. Noen pasienter trenger da pose på maven. Små svulster som fjernes lokalt uten stor operajson har tendens til å komme tilbake. Derfor skal alle pasienter ha regelmessig kontroll i mange år eller livet ut slik at nye svulster kan oppdages og behandles tidlig.

Cystoskopi (kikkerundersøkelse av urinblæren) er en viktig undersøkelse både når det er mistanke om blærekreft og ved kontroll etter behandling av små blæresvulster. Undersøkelsen er ikke lenger så ubehagelig fordi instrumentene som brukes (cystoskop) nå er bøyelige og mye tynnere enn før.

Forekomst:

Her i landet er blærekreft blant de 10 hyppigste kreftformene, og ca 1000 menn og 400 kvinner rammes årlig. Forekomsten er økende blant kvinner. Røyking gir øket risiko. Sykdommen sees sjelden før 40 års alder og øker så med alderen.

Synlig blod i urinen:

I de fleste tilfeller er første tegn på blærekreft synlig blod i urinen. Dette kan vedvare i en eller flere dager for så å forsvinne igjen i mange uker. For de fleste er det skremmende å se at urinen er blodtilblandet og noen går derfor til legen først når de har sett blod i urinen mange ganger og over lengre tid. En god regel er å oppsøke legen allerede første gang det sees blod i urinen selv om urinen neste dag er lys og normal igjen. Fastlegen skal oftest uten videre observasjon henvise videre til urolog og til røntgenundersøkelse når pasienten forteller at det er eller har vært synlig blod i urinen.

To spørsmål er viktige når blærekreft påvises:

Vokser svulsten dypt inn i blæreveggen? Ved dyp vekst må som regel hele urinblæren fjernes. De helt overfladiske polypplignende svulstene har svært liten risiko for spredning hvis de fjernes lokalt og pasienten går til regelmessige kontroller med cystoskopi. BCG, som brukes som vaksine mot tuberkulose, kan redusere tendensen til at det dannes nye små, overflatiske blæresvulster. BCG instilleres derfor noen ganger i blæren etter fjerning av små svulster.

Hvis svulsten vokser dypere er neste spørsmål:

Har svulsten spredt seg? I så fall trenger pasienten ofte tilleggsbehandling i tillegg til fjerning av blæren. Tilleggsbehandling er gjerne cellegift som i det siste har vist seg meget effektiv, eller lokal strålebehanding.