Kronisk blæresmerte syndrom/IC,

Kronisk blæresmerte syndrom også kalt smertefull blære og interstiell cystitt (IC).Noen bruker også betegnelsen hypersesitiv blære (overfølsom blære). Ved  å trykke på linken i bildet kommer du til nettsiden til PainfulBladder Foundationhvor det finnes informasjon om sykdommen.

Ønsker du å finne mer informasjon om kosthold for pasienter med kronisk blæresmertesyndrom/smertefull blære/interstitiel cystitt/IC?

Se også: https://www.ahus.no/fag-og-forskning/tjenester/bekkensenteret/smertefullt-bleresyndrom#behandling

Smertefull blære syndrom” (painful bladder syndrome).

Tilstanden er karakterisert ved smerter i blære og underliv og økt vannlatningstrang med hyppige vannlatninger både dag og natt. Det er typisk at smertene lindres ved vannlatning. Ofte føler man en unormal sterk og hurtig innsettende trang til vannlating. Plagene er langvarige, og de har en tendens til å komme og gå. Diagnosen forutsetter at man har utelukket en lang rekke andre sykdommer som kan gi liknende plager.

Vi regner med at ca. 10-30 personer per 100.000 har tilstanden. Ca. 90% er kvinner. Gjennomsnittsalder ved debut er ca. 30-40 år.

Hva er årsaken?

Årsaken er ukjent. Det er mulig at det dreier seg om flere tilstander med like symptomer. Hos noen forekommer denne tilstanden sammen med andre plager som allergi, irritabel tarm eller betennelsessykdom i tarmen.

Viktig å utelukke andre forklaringer

Diagnosen interstitiell cystitt forutsetter at andre tilstander er utelukket, f.eks. blærekatarr på grunn av bakterier, eller blæreirritasjon som følge av medikamenter, strålebehandling, tuberkulose. Det må ikke være tegn til sykdom i eller rundt skjeden (f.eks. herpesinfeksjon), i livmoren eller i urinrøret, eller i blæren.

Diagnostikk

Diagnosen baserer seg på de typiske symptomene og utelukkelse av ovennevnte tilstander og forhold. Symptomene er ofte så typiske at diagnosen kan stilles ut fra sykehistorien sammen med normale funn ved gynekologisk undersøkelse og urinundersøkelse. Det vil i noen tilfeller være aktuelt å gjøre cystoskopi for å utelukke tegn til annen sykdom i urinblæren.

Behandling

Det finnes ingen kur eller god behandling for tilstanden. Klarer du deg uten medisiner eller andre behandlingsmessige tiltak, vil legen anbefale deg at du ser det an. Dersom plagene er så ille at du må ha behandling, finnes det forskjellige preparater som kan prøves. Det beste er kanskje et medikament som brukes mot depresjoner, men som også har en smertelindrende effekt. Mange ulike medisiner har vært forsøkt ved denne tilstanden, men en overbevisende vitenskapelig dokumentasjon på effekt mangler.

Ca. 20-30% opplever at det å “sprenge” ut blæren, dvs. fylle den med mer væske enn du tåler mens du er i narkose, kan gi en forbigående bedring. Denne behandlingen må av og til gjentas. Transkutan nervestimulering og akupunktur har også blitt forsøkt uten å være til særlig hjelp.

Noen opplever at faktorer i kostholdet forverrer eller utløser plager. Eksempler er citrusfrukter, nøtter, alkohol. Det er store individuelle variasjoner, og det mangler vitenskapelig belegg for konkrete kostråd. Generelt anbefales det å unngå kostfaktorer som man gjentatte ganger opplever forverrer plagene.

Prognose

Dette er i utgangspunktet en ufarlig, men til tider svært plagsom sykdom. Studier har vist at opptil 50% av pasientene kan oppleve at tilstanden forsvinner uten behandling etter en gjennomsnittsvarighet på 8 måneder. Men noen opplever plager i årevis. For mange kan beskjeden om at det ikke er påvist noen farlig sykdom, gjøre at de lettere klarer å leve med plagene.

Kilde: Norsk elektronisk legehåndbok, www.legehandboka.no