Vi søker 3 unge funksjonshemmede i alderen 14- 30 år til en film – Nofus

Vi søker 3 unge funksjonshemmede i alderen 14- 30 år til en film

Hei!

Vi søker 3 unge funksjonshemmede i alderen 14- 30 år til en film som
forteller om hvorfor BPA er viktig. Filmen handler om det å være
avhengig av BPA og noen av utfordringene med ordningen. Vi ønsker å
intervjue både unge som allerede har BPA og de som ønsker det.

Filmen blir spilt inn i mai/juni-tiden av Leidar som også har laget
_Unge tanker om utdanning [1]__ _og _Unge tanker om arbeidslivet [2]_
filmene.

Målet med filmen er å motivere flere kommuner til å gi større
tilgang til BPA. Filmen vil derfor ha fokus på ordningen generelt, ikke
på hvordan den har fungert under korona-pandemien.

For å finne ut mer om prosjektet og hvordan du kan delta se nettsiden
vår:
https://ungefunksjonshemmede.no/hvilke-tanker-har-du-om-bpa/

Frist for å melde interesse er mandag 1. februar.

Hvis dere har noen spørsmål ta gjerne kontakt med meg 🙂

isabel@ungefunksjonshemmede.no
__________________________________

Vennlig hilsen

Isabel Kongsgaard

Kommunikasjonsrådgiver
isabel@ungefunksjonshemmede.no
Mobil: +47 40841280

Kontor: Mariboes gate 13, 0183 Oslo

www.ungfunk.no

Links:
——
[1]
https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/filmer/film-unge-tanker-om-utdanning-2019/
[2]
https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/filmer/unge-tanker-om-arbeidslivet-2016/
[3] http://www.ungfunk.no/
[4] http://www.facebook.com/UngFunk
[5] http://www.twitter.com/UngeFunk