Årsmøte for året 2019 – Nofus

Årsmøte for året 2019

Helga 25-27 september 2020 er det avsatt tid for årsmøte for NOFUS. ( håper vi at dette vil skje, men pga corvid 19, følger vi dette opp)

Stedet blir Harstad.

Tid og spesifikk sted vil vi komme tilbake til

Dette er da for året 2019.

Kommer med mere info senere, når papirer er i orden.

For info ta kontakt på post@nofus.no eller medlem@nofus.no

Håper at så mange som mulig har mulighet for å komme.