Årsmøte for året 2020 – Nofus

Årsmøte for året 2020

Kjære medlem!

Tusen takk for at du er medlem i Nofus.

Nofus har i år 20 års jubileum, og dette ønsker vi å markere, samt feire med dere medlemmer.

På grunn av Covid 19, har vi ikke fått avholdt årsmøte.

Vi ønsker nå å avholde dette på Teams, som er et digitalt forum hvor vi kan være mange pålogget av gangen.

Vi har satt møtedato til den 08.02.2021.

For at kan gjennomføre dette, er det viktig at du melder deg på til post@nofus.no innen 02.02.2021.

Håper du tar dere tid til dette. Det er viktig for organisasjon å få avholdt årsmøte i forhold til vedtekter og valg.

Som medlem bidrar du til:

Å sikre likeverdig behandling i norsk helsevesen gjennom forskning på de diagnoser som er underlagt Nofus.

Aktiviteter som Nofus kan tilby sine medlemmer.

Et inkluderende og tryggere samfunn for alle.

Åpenhet og tillit mellom organisasjoner som fremmer og knytter oss til Helsedirektoratet, Helfo, NKIB og flere andre nasjonale registre som NRA. Dette er viktige registre som vil være til hjelp for videre forskning og avvik i forhold til registrering.

Følg oss gjerne på Facebook https://www.facebook.com/NofusNorge

nettsiden vår nofus.no

og på medlemsprat https://www.facebook.com/groups/1066426770048528/

Våre åpningstider på Nofus opplysning og veiledningstelefon 976 01 526 er:

Tirsdag fra klokken:0900 -1500

Onsdag fra klokken 1600 – 2100

Fredag fra klokken 0900 – 1500

Tusen takk for at du er med på laget!

Mvh Anita Hansen

Styreleder Nofus