Relevant koronainformasjon for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende og organisasjoner – Nofus

Relevant koronainformasjon for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende og organisasjoner

Relevant koronainformasjon for kronisk syke, funksjonshemmede og deres
pårørende og organisasjoner

NYHETSBREV FRA
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

PANDEMIEN SKAPER URO OG ENGSTELSE HOS MANGE

Det er mange som berøres av koronapandemien som pågår. Mange er
engstelige og urolige, for egen helse og for sine kjære. To
hovedgrupper kommer med tilbakemeldinger til oss: De som direkte eller
indirekte er i risikogrupper, og de som rammes av følger og
konsekvenser av pandemien.

HVILKE SÆRSKILTE UTFORDRINGER MØTER FUNKSJONSHEMMEDE OG KRONISK SYKE?

For å kunne følge situasjonen, og gi gode tilbakemeldinger til
myndighetene, vil FFO gjerne ha dialog med dere rundt situasjonen.
Koronaviruset skaper en utfordrende situasjon for hele befolkningen, men
hvilke særskilte utfordringer møter de gruppene vi representerer;
funksjonshemmede og kronisk syke?

Vær på offensiven med god informasjon!
Medlemmene i mange av FFOs medlemsorganisasjoner tilhører
risikogrupper som kan bli alvorlig syke av koronaviruset. Flere
organisasjoner er flinke til å tilby relevant informasjon på sine
hjemmesider og i sosiale medier. Dette er viktig, da informasjonen til
risikoutsatte grupper lett drukner i informasjonsflommen fra
myndighetene og media. FFO har samlet nyttig  koronainformasjon på en
egen samleside. [3] Del gjerne siden, og tips oss dersom dere har
informasjon vi bør ha med! Tips kan sendes til ingeborg.vea@ffo.no

ØKONOMISK BISTAND TIL ORGANISASJONENE

Funksjonshemmedes organisasjoner har i likhet med frivilligheten
forøvrig, avlyst mange planlagte arrangementer med bakgrunn i
koronasituasjonen. Dette er i stor grad arrangementer der kostnaden
allerede er påløpt. Vi har samlet informasjon om aktuelle vedtak og
kompensasjonsordninger som har kommet for å hjelpe organisasjonene.

EKSTRA MIDLER TIL KORONA-RELATERTE TILTAK

Både Fritt Ord og stiftelsen Dam har utlyst ekstra midler til
korona-relaterte tiltak som organisasjoner og andre kan søke om.

TIPS: Følg med på frivillig.no Her er det mye nyttig
informasjon å hente!

Copyright © 2020 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), All
rights reserved._
Mariboesgate 13
0183Oslo, 03 0191
Norway

Links:
——
[1]
https://ffo.us19.list-manage.com/track/click?u=7220a8a046a24ee2704e7c846&id=639ee44bba&e=476af87c6c
[2]
https://ffo.us19.list-manage.com/track/click?u=7220a8a046a24ee2704e7c846&id=d68e684249&e=476af87c6c
[3]
https://ffo.us19.list-manage.com/track/click?u=7220a8a046a24ee2704e7c846&id=0fc71773cb&e=476af87c6c
[4]
https://ffo.us19.list-manage.com/track/click?u=7220a8a046a24ee2704e7c846&id=a8521dcc11&e=476af87c6c
[5]
https://ffo.us19.list-manage.com/track/click?u=7220a8a046a24ee2704e7c846&id=f85b8e10f2&e=476af87c6c
[6]
https://ffo.us19.list-manage.com/track/click?u=7220a8a046a24ee2704e7c846&id=645cb0e650&e=476af87c6c
[7]
https://ffo.us19.list-manage.com/track/click?u=7220a8a046a24ee2704e7c846&id=742d4c26c2&e=476af87c6c
[8]
https://ffo.us19.list-manage.com/track/click?u=7220a8a046a24ee2704e7c846&id=f35fad9640&e=476af87c6c
[9]
https://ffo.us19.list-manage.com/track/click?u=7220a8a046a24ee2704e7c846&id=212951ba14&e=476af87c6c
[10]
https://ffo.us19.list-manage.com/vcard?u=7220a8a046a24ee2704e7c846&id=755fe54ec3
[11]
https://ffo.us19.list-manage.com/profile?u=7220a8a046a24ee2704e7c846&id=755fe54ec3&e=476af87c6c
[12]
https://ffo.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=7220a8a046a24ee2704e7c846&id=755fe54ec3&e=476af87c6c&c=3d9d87c82c