Nofus trenger deg! – Nofus

Nofus trenger deg!

NOFUS trenger frivillige og styremedlemmer

I snart 25 år har Nofus jobbet for å spre informasjon om sykdommer i urinveiene. Nofus ble opprettet i 1996 gjennom et samarbeid mellom mennesker som levde med sykdommer i urinveiene, Norsk Urologisk Forening (NUF) og Forum for Sykepleiere i Urologi (FSU)

Nofus driver en opplysningstelefon, driver opplysningsarbeid mot de som jobber i helsevesenet, holder kurs og seminarer og formidler kontakt med likepersoner som man kan snakke med.

I løpet av årene har Nofus gitt støtte og informasjon til tusenvis av personer som har slitt med tabubelagte sykdommer.

Undersøkelser har vist at fortsatt i 2019 så er sykdommer og plager i urinveiene og urin- og avføringslekkasje blant de tingene som pasienter gruer seg mest til å snakke med fastlegen sin om.

Nofus sitt arbeid er derfor like aktuelt og relevant i dag som da foreningen ble stiftet.

Nofus er en forening som er basert på frivillig arbeid. De pengene Nofus får inn på medlemskontingenter blir i sin helhet brukt på å gi ut vårt medlemsblad, holde kurs og andre tiltakfor våremedlemmer.

De siste årene har det dessverre blitt vanskeligere å få medlemmer til å hjelpe til med det viktige arbeidet vårt. Som følge av dette har vi de siste par årene hatt reduserte aktiviteter for våre medlemmer. Flere av våre fylkeslag har blitt lagt ned. Situasjonen er nå så prekær at Nofus kan risikere å bli lagt ned i 2020 hvis ikke vi klarer å få flere frivillige som kan hjelpe oss.

Vi har mange spennende planer for Nofus: økte aktiviteter blant våre medlemmer, flere relevante kurs og samlinger, ny og forbedret hjemmeside, flere lokale samlinger for våre medlemmer. Vi har tro på at vi kan klare å doble det nåværende medlemsantallet vårt. Men for å klare dette trenger vi DIN hjelp!

Er du blant de som brenner for Nofus sitt arbeid og har mulighet til å bruke 4-5 timer av din tid på Nofus i løpet av en måned? Da er du akkurat den vi leter etter!

Nofus trenger flere som kan tenke seg å sitte i styret. Du må kunne forplikte deg til å sitte i styret i 1 år, delta på styremøter når de blir avholdt og sette av en time eller to per uke som du kan bruke på Nofus.

Det er en fordel om du har erfaring med styrearbeid fra tidligere, men det viktigste er at du har ledig tid og er engasjert i Nofus sitt arbeid.

I tillegg søker vi frivillige som kan hjelpe til på følgende områder:

– skrive artikler eller hjelpe til å finne stoff som skal publiseres i Nofus-Nytt

– hjelpe til å oppdatere vår hjemmeside

være moderator av vår facebook-gruppe

– hjelpe til med å spre informasjon om Nofus i sosiale medier

– noen som har erfaring med Adobe InDesign eller andre lignende programmer og som kan hjelpe til med layout av vårt medlemsblad

– noen som har erfaring med markedsføring og reklame og som kan hjelpe til med å lage brosjyrer og selge annonser til medlemsblad og hjemmeside

– vi trenger også deg som har gode ideer om hvordan Nofus kan utvikle seg fremover

Har du erfaring med en av disse tingene og kan tenke deg å bli en av våre frivillige?

Send oss en kort epost og skriv hvilken av disse oppgavene du kan tenke deg å hjelpe oss med (Send epost til: medlem@nofus.no)

Du kan også ringe vår opplysningstelefon 97 60 15 26. Denne telefonen er betjent tirsdager og fredager 09-15 og onsdager 16-21.