Invitasjon til Landsmøte m/foredrag i Oslo lørdag 12. oktober 2019 – Nofus

Invitasjon til Landsmøte m/foredrag i Oslo lørdag 12. oktober 2019

Alle medlemmer inviteres til Landsmøte på Hotell Scandic Solli lørdag 12. oktober kl. 10.00.

Sted: Hotell Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo
Tid: Lørdag 12. oktober kl. 10.00 – 15.30

Klokken 10.00 – 13.00
Landsmøte

Klokken 13.00 – 14.00
Lunsj

Klokken 14.00 – 15.30
Foredrag «Seksualitet som tema i parterapi»
Foredragsholdere: Lise Aare og Arne Kallekleiv

Nofus dekker billigste reisemåte til og fra Landsmøte (fly, bil, buss, tog etc) og om du har behov for overnatting, gi beskjed, så ordner vi dette.

Påmelding snarest og innen fredag 27. september. Program for Landsmøte blir tilsendt de medlemmer som melder seg på.

På vegne av sentralstyret ønsker vi alle våre medlemmer hjertelig velkommen.