Bli medlem – Nofus

Bli medlem

Priser for medlemskap 2019:
Enkeltmedlemskap kr 300,- 
Familiemedlemskap - 2 personer som bor på samme adresse kr 400,-
Nofus Ung - for de i alderen 15-30 år kr 150,- 
Medlemskapet gjelder pr. kalenderår og løper til det blir sagt opp.
Oppsigelse kan skje pr epost, sms eller telefon.
Medlemskapet trer i kraft når innbetalingen er registrert hos oss.

Hvordan bli medlem:

Fyll ut innmeldingsskjemaet og betal inn det beløpet som skal betales enten direkte i nettbank til konto
1503 32 06264 (NOFUS,Postboks 5507, 9496 Harstad). Det skal ikke benyttes kidnr.
eller du kan få faktura tilsendt i posten.

Når vi har registrert din innbetaling (dette tar vanligvis 2-3 hverdager) får du en epost fra oss.

Hvis du ikke har mottatt noen epost fra oss innen 4-5 dager etter at du har betalt inn så sjekk først at eposten ikke har havnet i søppelpost-mappen og så kan du kontakte oss på epost: medlem@nofus.no eller på telefon 55 24 00 25.

Ved å være medlem av Nofus får du tilsendt vårt medlemsblad Nofus-Nytt 3 ganger i året.
Du kan fritt benytte vår opplysningstelefon hvis du har spørsmål om sykdommer/plager i urinveiene, om du ønsker informasjon om hvilke behandlingsmuligheter du har, kostholdsanbefalinger osv.
Vi kan også sette deg i kontakt med en likeperson hvis du ønsker å snakke med en som har erfaring med samme type klager/sykdom som du har.
Som medlem får du også tilgang til vår lukkede gruppe på facebook der du kan komme i kontakt med andre medlemmer.