Bli medlem – Nofus

Bli medlem

Priser for medlemskap 2018:
Enkeltmedlemskap kr 300,- HALV PRIS UT 2018! Kr 150,-
Familiemedlemskap - 2 personer som bor på samme adresse kr 400,- HALV PRIS UT 2018! Kr 200,-
Nofus Ung - for de i alderen 15-35 år kr 150,- HALV PRIS UT 2018! Kr 75,-
Medlemskapet gjelder pr. kalenderår og løper til det blir sagt opp.
Oppsigelse kan skje pr epost, sms eller telefon.
Medlemskapet trer i kraft når innbetalingen er registrert hos oss.
Ved å være medlem av Nofus får du tilsendt vårt medlemsblad Nofus-Nytt 3 ganger i året.
Du kan fritt benytte vår opplysningstelefon hvis du har spørsmål om sykdommer/plager i urinveiene, om du ønsker informasjon om hvilke behandlingsmuligheter du har, kostholdsanbefalinger osv.
Vi kan også sette deg i kontakt med en likeperson hvis du ønsker å snakke med en som har erfaring med samme type klager/sykdom som du har.
Som medlem får du også tilgang til vår lukkede gruppe på facebook der du kan komme i kontakt med andre medlemmer.
Som medlem kan du også få tilsendt vårt toalett-kort.