Bli medlem – Nofus

Bli medlem

Priser for medlemskap 2018 / 2019:
Enkeltmedlemskap kr 300,- HALV PRIS UT 2018! Kr 150,-
Familiemedlemskap - 2 personer som bor på samme adresse kr 400,- HALV PRIS UT 2018! Kr 200,-
Nofus Ung - for de i alderen 15-30 år kr 150,- HALV PRIS UT 2018! Kr 75,-
Medlemskapet gjelder pr. kalenderår og løper til det blir sagt opp.
Oppsigelse kan skje pr epost, sms eller telefon.
Medlemskapet trer i kraft når innbetalingen er registrert hos oss.

Hvordan bli medlem:

Fyll ut innmeldingsskjemaet og betal inn det beløpet som skal betales enten direkte i nettbank til konto
1503 32 06264 (NOFUS, Postboks 1227, 3105 Tønsberg). Det skal ikke benyttes kidnr.
eller du kan betale med VIPPS til vippsnr 517597

Når vi har registrert din innbetaling (dette tar vanligvis 2-3 hverdager) får du en epost fra oss.

Hvis du ikke har mottatt noen epost fra oss innen 4-5 dager etter at du har betalt inn så sjekk først at eposten ikke har havnet i søppelpost-mappen og så kan du kontakte oss på epost: medlem@nofus.no eller på telefon 55 24 00 25.

Ved å være medlem av Nofus får du tilsendt vårt medlemsblad Nofus-Nytt 3 ganger i året.
Du kan fritt benytte vår opplysningstelefon hvis du har spørsmål om sykdommer/plager i urinveiene, om du ønsker informasjon om hvilke behandlingsmuligheter du har, kostholdsanbefalinger osv.
Vi kan også sette deg i kontakt med en likeperson hvis du ønsker å snakke med en som har erfaring med samme type klager/sykdom som du har.
Som medlem får du også tilgang til vår lukkede gruppe på facebook der du kan komme i kontakt med andre medlemmer.