Styret – Nofus

Styret

Sentralstyret i Nofus:

Anita Hansen, styreleder
Geir Berge Øverland, nestleder
Tonje Hanssen, sekretær
Per Espen Låhne, styremedlem
Cathrine Michaelsen, styremedlem
Aslak Lorentzen, 1. vara
Andre Van Berg, 2. vara