Bekkensmerter – Nofus

Bekkensmerter

Kronisk blæresmerte syndrom/IC

Kronisk blæresmerte syndrom også kalt smertefull blære og interstiell cystitt (IC).Noen bruker også betegnelsen hypersesitiv blære (overfølsom blære). Ved  å trykke på linken i bildet kommer du til nettsiden til PainfulBladder Foundationhvor det finnes informasjon om sykdommen.

Ønsker du å finne mer informasjon om kosthold for pasienter med kronisk blæresmertesyndrom/smertefull blære/interstitiel cystitt/IC? Klikk her