Har du fått vårt toalettkort? – Nofus

Har du fått vårt toalettkort?

 

Nofus har laget et kort med tekst på norsk og engelsk som beskriver at innehaveren av dette har en kronisk lidelse som gir behov for hurtig tilgang til et toalett. I enkelte situasjoner kan det være praktisk å fremvise dette kortet i stedet for at man må komme med en lang forklaring der man måtte befinne seg.
Kortet er kun tilgjengelig for Nofus sine medlemmer. Hvis du er medlem og ønsker å få tilsendt et slikt kort så send epost til medlem@nofus.no. Du kan også ringe vår medlemstelefon på 55 24 00 25 eller 976 01 526. Til vår mobil kan du også sende oss en sms. Kortet sendes i posten innen ca 1 uke.