Har du fått vårt toalettkort? – Nofus

Har du fått vårt toalettkort?