IC møte 11.april i Stavanger – Nofus

IC møte 11.april i Stavanger

Det vil bli arrangert møte for de med IC i Stavanger 11 April kl 18.00, møtet vil bli holdt i lærings og mestringssenteret på SUS.
Det er ingen påmelding, men er ønskelig om du ønsker å delta at du melder din interesse til Eli Jakobsen eljako@hesbynett.no